I NOSTRI PRODOTTI > Hardware > Terminali POS
Toshiba TcxWave
 
Toshiba Milano  
Ditronetwork P 9000
Ditron P 8000 Milano